BIWA sp. z o.o.

Spółka BIWA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000403867
  • REGON – 21771741
  • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy BIWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Rynek 39 40

Miejscowość – 50-102 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.109959
Długość geogr. – 17.03521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS